Rätt Kraftförsörjning RKA AB

Välkommen till Rätt Kraftförsörjning RKA AB.

Vi utvecklar och tillverkar:

- Likriktare för laddning av stationära batterier.

- Åsk- och nätstörningsskydd.

- Batterisäkringscentraler

Rätt Kraftförsörjning RKA AB
Centrum 1
741 40 Knivsta
Tel.  018-349300
Fax. 018-349595

All teknisk dokumentation är lagrad i PDF format och kräver Adobe Acrobat Reader (3.0 eller senare) för att kunna läsas eller skrivas ut. För att erhålla Adobe Acrobat Reader besök Adobe´s web sida.