Handbok om nätstörningars
     påverkan på datorer

              av Lennart Lind