Frågor och svar

Nästa sida

     Allmäna frågor om likriktare.
1.  Är produkterna CE-märkta?
     Ja, alla produkter som vi tillverkar är CE-märkta.

2.  Kan likriktarna användas utan att ett batteri är anslutet?
     Ja, alla likriktare för stationära batterier kan användas lika bra för
     direktdrift som för batteriladdning.
     
3.  Kan vi bli återförsäljare av Era likriktare?
     Vi söker återförsäljare/ agenter  i  England. 

4.  Har ni lager på likriktare?
     Nej, vi tillverkar mot order. Leveranstiden är normalt 1 vecka.
     Vår teknik är att alla del komponenter finns vid slutmonteringen.
     Vi bygger högvolym produkter där samma komponenter ingår.
   
5. Nya EU krav träder ikraft 2001-01-01 . Normen heter SS-EN 61000-3-2.
    Ett tillägg finns som heter SS-EN 61000-3-2/A14.

6.  Alla våra produkter enl vår hemsida är klara för leverans.