Rätt Kraftförsörjning RKA AB

    Affärsidé

*   Direktkoppling investering - besparing

*   Ökad konkurrenskraft genom samverkan mellan
     fristående företag tex. utveckling, produktion, försäljning
     och service.

*   Bästa pris / prestanda genom att stora underleverantörer
     kombineras med eget applikationskunnande.

*   Genom högt attraktionsvärde knyta de bästa
     säljresurserna till långvarigt samarbete.